Papiliosta

peda.net 2018: Tunnepeikot Nyyhky, Äksy, Säikky ja Hymy tutustuttavat lapsia tunteisiin

Helsingin Sanomat 30.3.2017: Huumevalistus vie lapsilta lelut saksalaisissa päiväkodeissa – Suomalaistutkija: ”Kannattaa kokeilla kotonakin”

Video TV 9.11.2016: Puoli seitsemän. Tunnetaidot tutuiksi jo päiväkodeissa http://areena.yle.fi/1-3812192 (4 Min.)

Keskisuomalainen 30.9.2015: Tuntosarvet koholla tunteita kohti (PDF)

Helsingin Sanomat 10.9.2015: Päiväkodeissa aletaan opettaa tunnetaitoja saksalaisten tavalla - tavoitteena väkivallan ja riippuvuuksien ehkäisy

Interview 15.1.2015 Augsburgista, Saksasta, apua Suomeen

Lehdistötiedote 15.1.2015 Tunteet tutuiksi ja siivet kantamaan - Papilio-ohjelma lasten sosio-emotionaalisten taitojen tukemisessa ja käyttäytymisen pulmien ennaltaehkäisyssä

Papilio-ohjelman tavoitteena on vahvistaa lapsen tunnetaitoja ja tukea sosiaalisesti vastuullisen käyttäytymisen oppimista. Sosioemotionaaliset taidot ovat perusta myönteisille ihmissuhteille ja psyykkiselle terveydelle ja samalla ne tukevat akateemisten taitojen oppimista. Niiden tiedetään myös ehkäisevän nuoruusiän riippuvuuksia ja väkivaltaista käyttäytymistä. Papilio-ohjelman vaikutus on tieteellisesti todistettu, sen on todettu vähentävän käyttäytymisen ongelmia ja tukevan prososiaalisten taitojen kehitystä.

Saksassa Papilio toimii kahdessatoista liittovaltiossa, yli 5.900 kasvattajaa on saanut koulutuksen ja jo 119.000 lasta hyötyy Papiliosta.

Papilio-ohjelman taustaa

Erityistä Papiliossa on sen arkipäiväisyys: Se voidaan toteuttaa kaikissa päiväkodeissa ja se mukautuu päivän kulkuun. On tieteellisesti todistettu, että ohjelma vähentää käyttäytymishäiriöitä. Poikkeavasti käyttäytyvät lapset hyötyvät siitä erityisesti, mutta he eivät saa erityiskohtelua.

Papilio toimii kolmella tasolla: lasten, päiväkotihenkilökunnan ja vanhempien tasolla.

  1. Kasvattajilla on keskeinen rooli: Heidät koulutetaan toteuttamaan Papiliota päiväkodissa ja tukemaan lapsia ´kehitystä edistävän kasvattajavuorovaikutuksen‘ keinoin.
  2. Vanhemmat otetaan mukaan vanhempainilloissa. He saavat informaatiota ja voivat toteuttaa osia Papiliosta myös kotona.
  3. Lapsille on kolme toimenpidettä, rakennuspalikkaa:
  • Paula ja tunnepeikot: Tunnepeikot Nyyhky, Äksy, Säikky ja Hymy ovat Augsburgin nukketeatterin luomat Papilion tähdet. Hurmaavan tarinan myötä lapset oppivat tunnistamaan omia ja toisten tunteita ja säätelemään tunneperäistä käyttäytymistä.
  • Lelujen vapaapäivä: Lapset leikkivät kerran viikossa ilman tavanomaisia leikkikaluja ja oppivat siten luovalla tavalla keksimään tekemistä itse ja yhdessä toisten kanssa.
  • Minun-sinun-meidän-pelissä etusijalla on toisten vastavuoroinen auttaminen yhdessä sovittuja sääntöjä noudatettaessa.

Lehdistötiedote: Tunnepeikot oppivat suomea – Papilio kansainvälistyy
Download Papilio-ohjelma päiväkoteihin
Download scientific background - english

Lisätietoja

Papilio-Trainerin Iiris Björnberg

Iiris Björnberg

s-posti: iirispeace@gmail.com
p. +358 50 598 8250

Katharina Hepke - Geschäftsführerin Papilio gGmbH

Katharina Hepke
Chairwoman of the Board

Am Alten Gaswerk 2
D-86156 Augsburg
Germany

s-posti: katharina.hepke@papilio.de
p. +49 (0) 821 4480 5670